Badanie wzroku

ocular canada

kółko ze strzałką w dół

Podstawowym i niezbędnym badaniem, które umożliwia wykrycie chorób oczu jest badanie wzroku.

Badanie zawsze rozpoczyna się od wywiadu przeprowadzonego z pacjentem. Podczas wywiadu pacjent udziela zazwyczaj informacji dotyczących:

 • wieku,
 • warunków dotyczących nauki lub pracy (również informacji na temat wysiłku fizycznego),
 • diety oraz sposobu odżywiania się,
 • stylu i trybu życia,
 • stosowanych leków,
 • przebytych lub obecnych chorób (np. cukrzyca, miażdżyca)
Salon Optyczny Ocular Canada
Soczewki kontaktowe

Lekarz okulista podczas badania sprawdza:

 • powieki,
 • spojówki,
 • rogówkę,
 • źrenice,
 • gałkę oczną,
 • narząd łzowy.

Już sam wiek narzuca nam konieczność przeprowadzania kontrolnych badań wzroku. Po trzydziestym roku życia pacjenci powinni badać wzrok co 3-4 lata. Z kolei pacjenci po czterdziestym roku życia powinni poddawać się badaniom wzroku co 2-3 lata.

Jak przygotować się do badania okulistycznego?

 • należy zabrać wyniki z poprzednich badań wzroku, jeśli były takie wykonywane,
 • nie ma żadnych przeciwskazań do wykonania badania wzroku,
 • nie potrzebne jest także skierowanie,
 • jeśli posiadasz okulary korekcyjne to należy je ze sobą zabrać na wizytę,
 • w przypadku, gdy używasz soczewek kontaktowych, należy zdjąć je minimum 1 godzinę przed badaniem,

BADANIE WZROKU (refrakcji)

Celem tego badania jest ocena jakości widzenia oraz diagnoza wad jawnych i ukrytych, które nie wymagają leczenia, a można je skorygować za pomocą okularów. Zazwyczaj badanie trwa od 20 -30 minut, po wykonaniu badania można dobrać i nabyć okulary korekcyjne. Wśród metod badania refrakcji oka znajdują się metody obiektywne i subiektywne. Do metod obiektywnych zaliczymy:

 • oftalmometria – polega na określeniu krzywizny rogówki na podstawie ustawienia i wielkości obrazów odbitych od rogówki,
 • skiaskopia – polega na obserwacji cienia, który porusza się w obrębie źrenicy przy oświetleniu oka,
 • refraktometria – polega na obserwacji figur rzutowanych przez dwa źródła światła, które po odbiciu od siatkówki i przejściu przez układ optyczny oka dają ostry obraz widziany w przyrządzie zwanym refraktometrem.

BADANIA OPTOMETRYSTYCZNE

Jest to specjalistyczne badanie w zakresie diagnozowania i korygowania wad wzroku. Dzięki niemu wykrywa się zarówno podstawowe wady jak na przykład: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, prezbiopia oraz zaawansowane dysfunkcje wzrokowe: zezy jawne i ukryte, problemy z akomodacją, konwergencją, dywergencją, ruchomością gałek ocznych, różnowzroczność. Badanie optometrystyczne wykonuje się osobom dorosłym.

BADANIA ORTOPTYSTYCZNE

Jest to specjalistyczne badanie w zakresie diagnozowania i korygowania wad widzenia obuocznego. Ma na celu wykazanie wszystkich postaci zezów oraz innych problemów związanych z ustawieniem i ruchliwością gałek ocznych. Badanie ortoptystyczne dedykowane jest dla dzieci.

BADANIA OKULISTYCZNE

 

Jest to jedno ze specjalistycznych badań w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu wzrokowego. To właśnie lekarz okulista powinien być lekarzem pierwszego kontaktu w nagłych wypadkach takich jak urazy, ciała obce w oku czy alergie. Badanie dedykowane jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Zawiera badanie optometrystyczne lub ortoptystyczne, a także badanie w biomikroskopie z lampą szczelinową. Odbywa się ponadto dopasowanie soczewki, nauka zakładania i ściągania soczewek. Wyznaczona zostanie również wizyta kontrolna po 7 dniach od aplikacji.

 

TONOMETRIA

Jest to badanie ciśnienia śródgałkowego. Do tego badania wykorzystuje się urządzenia zwane tonometrami.

BADANIA POLA WIDZENIA

Jest to jedno z kluczowych badań przeprowadzanych w diagnostyce schorzeń takich jak: jaskra, zapalenie lub zanik nerwu wzrokowego, odwarstwienie siatkówki, uraz mózgu itp. Do przeprowadzenia badania wykorzystuje się urządzenie nazywane perymetr i kampimetr. Pole widzenia jest odzwierciedleniem czynności siatkówki, nerwu wzrokowego i ośrodka wzrokowego w korze mózgowej.

Salon optyczny w Lublinie

Salon optyczny w Lublinie

Centrum E. Leclerc ul. Tomasza Zana 19 20-601 Lublin

tel: (81) 528 06 56

tel: 601 299 241

ocularcanada@o2.pl

Salon optyczny w Rzeszowie

Galeria Rzeszów35-001 Rzeszów ul. Piłsudskiego 44

tel: (17) 777 18 23

tel: 792 990 555

ocularrzeszow@o2.pl

Salon optyczny w Gdańsku

Galeria Przymorze80-398 Gdańsk ul.Obrońców Wybrzeża 1

tel: (58) 761 48 85

oculargdansk@o2.pl